Postiosoite
Théa Nordic, Suomi
PL 39
04401 Järvenpää

Käyntiosoite
Théa Nordic, Suomi
Sibeliuksenkatu 18, 3 krs
04400 Järvenpää

Asiakaspalvelu

Mikäli sinulla on lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä tai valituksia tuotteista tai haluat ilmoittaa haittatapahtumista/haittavaikutuksista suoraan Théa Nordicille, pyydämme käyttämään alla olevia yhteystietoja:

s-posti: medical.info@dra.fi tai safety@thea-nordic.com

Puh: 040-3513114

Kerro aina lääkärille tai hammaslääkärille, jos havaitset haittavaikutuksia. Lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, onko hoitoa tarpeen muuttaa haittavaikutuksen takia. He voivat myös tarkistaa potilastietosi, mikä auttaa haittavaikutuksen arvioimisessa.

Haittatapahtumat/haittavaikutukset voi ilmoittaa myös suoraan Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimealle:

http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Kundservice för FI:

Om du har medicinska frågor eller klagomål på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic vänligen använd uppgifterna nedan

e-post: medical.info@dra.fi eller safety@thea-nordic.com

Tel: 040-3513114

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras.
De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkning.

Negativa händelser/biverkningar, kan även rapporteras direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:

http://www.fimea.fi/anmalan_av_lakemedelsbiverkningar

Hannu_Lauronen
Hannu Lauronen
Business Unit Manager
+358 400 887 330
Jussi_Raak
Jussi Raak
Product Specialist

j.raak@thea-nordic.com

+358 505 689 080

Tiina R web
Tiina Rautio
Key Account Manager

t.rautio@thea-nordic.com
+358 505 527 509

Tiina_Tirkkonen
Tiina Tirkkonen
Key Account Manager

t.tirkkonen@thea-nordic.com
+358 400 256 027

Jari_Toivola
Jari Toivola
Product Specialist

j.toivola@thea-nordic.com

+358 503 950 586

Johan_Marlowe
Johan Marlowe
CEO Théa Nordic AB

j.marlowe@thea-nordic.com

+46 705 15 08 32

Ulf_Westerlund
Ulf Westerlund
Marketing Manager

u.westerlund@thea-nordic.com

+46 705 15 46 32

Dejan Nguyen
Dejan Nguyen
Nordic Product Manager

d.nguyen@thea-nordic.com

+46 727 14 88 85

maria hedström-3516 jpg
Maria Hedström
Nordic Product/Brand Manager

maria.hedstrom@theapharma.com

+46 702 12 51 51

Peter rune
Peter Rune
Nordic Sales Manager OTC

p.rune@thea-nordic.com

+46 76 307 46 27

Daniel_Folkesson
Daniel Folkesson
CFO

d.folkesson@thea-nordic.com

+46 727 10 86 60